Oznámení pro občany - kácení stromů

Oznámení pro občany - kácení stromů
15.3.2021
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje, že v průběhu března a popř. dubna bude provedeno kácení 54 exemplářů topolů rostoucích podél řeky Labe a cyklostezky Sebuzín. Za pokácené dřeviny bude provedena výsadba 81 exeplářů olše lepkavé nebo jilmu.

Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje občanům, že v průběhu března a popřípadě dubna letošního roku bude provedeno kácení 54 exemplářů topolů rostoucích podél řeky Labe a cyklostezky Sebuzín na p. p. č. 1494, 1351/2 s 1495/2 v k. ú. Sebuzín.

Kácení stromů bylo povoleno odborem Životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem. Důvodem ke kácení stromů je jejich špatný zdravotní stav (prosychání korun, odumírání terminálů, křehnutí a lámání dřevní hmoty), dále pak jejich špatná provozní bezpečnost - možné statické selhání stromů s rizikovou dopadovou plochou přilehlé cyklostezky.

Za pokácené dřeviny bude provedena výsadba 81 exeplářů ve směsi nebo jednodruhově olše lepkavé nebo jilmu.

Vyjádření Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Mapa

Fotodokumentace