Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2013

6.5.2015
Dne 15. 1. 2015 byl zkolaudován objekt Církvice 22. V objektu jsou vybudovány byty v souladu s programem „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2013“, kdy poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Jedná se celkem o 8 podporovaných bytů, které jsou určeny pro seniory ve věku 70 let a více, nebo pro osoby jejichž snížená soběstačnost je způsobená zdravotním stavem.
Ke dni 1.7.2015 jsou byty obsazené.
Zájemci o bydlení v těchto podporovaných bytech se mohou obracet na poskytovatele Ing. Jitku Tomanovou, Církvice 1, 403 02 Ústí nad Labem, tel.: 732 902 283, e-mail: ioramusova@seznam.cz

Dne 15. 1. 2015 byl zkolaudován objekt Církvice 22. V objektu jsou vybudovány byty v souladu s programem „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2013“, kdy poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Jedná se celkem o 8 podporovaných bytů, které jsou určeny pro seniory ve věku 70 let a více, nebo pro osoby jejichž snížená soběstačnost je způsobená zdravotním stavem.

Ke dni 1.7.2015 jsou všechny byty obsazené.

Zájemci o bydlení v těchto podporovaných bytech se mohou obracet na poskytovatele Ing. Jitku Tomanovou, Církvice 1, 403 02 Ústí nad Labem, tel.: 732 902 283, e-mail: ioramusova@seznam.cz