Pozvánka na Muzejní a Galerijní noc / Noc kostelů / Ústí nad Labem '17

15.5.2017

Srdečně Vás zveme na letošní Noc kostelů, která se koná 9. června.

Noc kostelů je již tradiční, každoročně pořádanou akcí, díky níž je široké veřejnosti přiblíženo křesťanství. Ve večerních a nočních hodinách jsou návštěvníkům zpřístupněny kostely různých církví, ve kterých se konají koncerty, prohlídky či představení.

Navštivte s přáteli a celou rodinou více než 15 kostelů, muzeí a galerií otevřených po celý večer v Ústí nad Labem a okolí. V rámci programu bude zpřístupněn i kostel Nejsvětější Trojice na Střekově, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích, kaplička v Brné a v Sebuzíně.PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

Statutární město Ústí nad Labem
Lidické náměstí
16:00 – 22:00
středověký doprovodný program

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3...
středověká řemesla, tance, expozice, průvodci ve výstavách
vstup 30,- Kč

Palácová vila Hanse Weinmanna
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 3
prohlídky, program pro děti (soutěže, kvízy, kreativní dílny), občerstvení
Registrovaní čtenáři vstup zdarma, ostatní vstup 50,- Kč

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu
Klíšská 1101/129a
komentované prohlídky, workshopy, audiovizuální instalace

Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 1812/17
celonoční audiovizuální festival na téma „Jak si rozumět?“
komentované prohlídky, videoprojekce a workshopy,
akce „Sleep Over Night“ – strávení noci v sále Hraničáře
za zvuků ambientních a přírodních melodiíKulturní fabrika Armaturka
Jateční 49
komentované prohlídky, literální čtení, videoprojekce

Galerie Emila Filly
Jateční 49
komentované prohlídky, literální čtení, umělecké intervence

Chrám apoštola Pavla
Horova 12
výklad k historii Chrámu, rozhovory

Klášterní kostel Sv. Vojtěcha
Hradiště 4
19:00 – 19:30
Modlitba Nešpor
19:30 – 20:30
Volná prohlídka kostela a kůru
20:30 – 21:30
Z historie kostela, kláštera a Dominikánského řádu
(přednáška Mgr. M. Vodákové (Muzeum města Ústí nad Labem)
21:30 – 23:00
Volná prohlídka kostela a kůru
23:00 – 23:30
Kompletář modlitba na závěr dne
19:00 - 22:00
Volná prohlídka Chrámu sv. Nových ruských mučedníků a vyznavačů

Pravoslavná církevní obec
Hradiště 4
besedy s návštěvníky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Církvice
prohlídka kostela
18:00 Mše svatá za obyvatele města
19:00 Stavy a vztahy - bludný kruh (přednáška profesora J. M. Kašparů)
20:30 Koncert Ústeckého pěveckého sboru (veden J. Magasaniakem)
21:00 Volná prohlídka kostela a kůru
21:30 Z historie kostela a jeho šikmé věže (přednáška ředitele
Ústeckého muzea V. Houfk)
22:00 Volná prohlídka kostela a kůru
23:30 Modlitba za úmysly návštěvníků (zpěvy z Taizé)

Sborový dům Církve Bratrské
V Zahrádkách 33
19:00 – 23:00
výstava fotografií „Manželské průsečíky“
19:00 – 23:00
výstava street-artových ilustrací
MgA. Vojtěcha Pince „Pouliční Bible“
19:30 – 20:15
prohlídka interiéru sborového domu včetně středověkého zastavení
u obrazu Václava Božíka – Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým.
Přednáška Ing. arch. Matěje Párala
„Sakrální stavby 20. století v ústeckém okrese“
10. června proběhné koncert celorepublikového smíšeného
pěveckého sboru Církve Bratrské „Effatha“

Kostel Nejsvětější Trojice na Střekově
Jeseninova 1
prohlídky kostela
18:00
Hudebně-dramatické vystoupení dětí z Dětského domova
Střekov a žáků ZUŠ Husova s pobočkou na ZŠ Velké Březno
20:00
koncert Střekovského chrámového sboru

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
Čeřeniště 14
mluvené slovo, hudební vystoupení,
stálá expozice historie a současnost obce a kostela

Kostel narození sv. Jana Křtitele
Proboštov (Malečov)
prohlídka kostela, občerstvení

Kostel sv. Floriána
ul. Krátká, Krásné Březno
výstava o historii kostela a jedinečnosti alabastrových
reliéfů z oltáře a kazatelny, komentář průvodce
vstupné 20,- Kč

Kaplička Brná
prohlídka

Kaplička Sebuzín
prohlídka

Vstup volný do všech budov a na veškeré programy, pokud není napsáno jinak.
Změna programu vyhrazena. Za program zodpovídají jednotlivé objekty.