Přerušení dodávky tepla - do 15. 12.

Z důvodu poruchy na zařízení dodavatele tepelných energií dojde s okamžitou platností dnes 14. 12. 2021 k přerušení dodávky teplé vody a topení na Střekově, předpokládaný čas ukončení je 15. 12. ve 12:00 hodin.

Oblast, které se omezení týká, je zakreslena v přiložené mapě. Více informací na Výpadky a havárie | THMÚ (thmu.cz)