Převod služebny Policie na Střekově do vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem

30.5.2018

Rada MO Ústí nad Labem Střekov 29. května přijala usnesení, že nesouhlasí s převodem ze svěřeného majetku městského obvodu do vybraného majetku města.

Radní Střekova dlouhodobě jednají s Policií o zachování služebny v současném objektu v Truhlářově ulici na Kamenném Vrchu. Po dohodě s Policií nechala radnice zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby vyhovovala přísným požadavkům pro jejich činnost. Stavební povolení by měl každou chvíli vydat speciální stavební úřad pod ministerstvem vnitra. Na rekonstrukci však v rozpočtu nejsou peníze. Starostka Eva Outlá o ně žádala při schvalování rozpočtu, ale marně. Také se obrátila na ministerstvo vnitra, zda by byla možnost situaci řešit. Ano, ale jedině za předpokladu, že by Policie objekt vykoupila. Na to by údajně ministerstvo vnitra peníze mohlo poskytnout. To ale není řešení, zbavovat se majetku. O situaci pak starostka jednala s krajským ředitelem Policie, aby se obrátil přímo na primátorku.

Městský obvod Střekov trvá na ponechání služebny ve svěřeném majetku, protože je služebna v místě důležitá. Magistrát je daleko a problémy Střekova jej evidentně netrápí. Že nemá peníze na rozvoj spravovaného území je důsledek mizerného statutu a skutečnosti, že se veškerý obecní majetek rozprodal. Peníze za prodej však obvodu nezůstaly, protože se z 80 % musí odevzdat městu. Zastupitelé městského obvodu v červnu 2015 schválili žádost o změnu městského statutu na 80 % ve prospěch Střekova, ale tehdejší starosta Miroslav Štráchal Radě a Zastupitelstvu města žádost nepředložil.

Eva Outlá