PŘIPOMÍNÁME! Nezapomeňte na revizi kotle na tuhá paliva!

PŘIPOMÍNÁME! Nezapomeňte na revizi kotle na tuhá paliva!
28.11.2016

Každý kotel na tuhá paliva napojený na vytápění domu musí projít do konce roku revizí!

Pokud jste majitelem kotle na tuhá paliva, který je napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu, máte podle zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musíte splnit do 31. prosince 2016. Do tohoto termínu musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10 - 300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu. Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, který je správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo, vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mimo jiné obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s doporučením výrobce, vypouštějí tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.

Jak seženu revizního technika?

Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by Vám měl poskytnout kontakt na proškoleného technika (odborně způsobilou osobu). Najít technika můžete samozřejmě i na internetu - lze využít např. seznam, který vede Asociace podniků topenářské techniky, najdete jej na www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Tento seznam vznikl po dohodě mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR, která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské techniky. Další seznam revizních techniků, který vede Klastr Česká peleta, je k dispozici také na www.topenaridotace.cz.

Jak prohlídka probíhá a kolik stojí?

Technik bude zkoumat kompletně celý kotel, jeho celistvost, těsnost, řídící jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale i například to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou i další poradenskou a konzultační činnost - doporučí tedy postupy pro bezproblémový a hospodárný provoz kotle.

Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600 - 1 500 Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revize Vám technik vystaví doklad o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z úřadu. Jak má vypadat doklad o kontrole technického stavu najdete na http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni.

Od 1. 1. 2017 si může úřad města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi!

V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 000 Kč. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle zopakovat.