PROVOZ PŘÍVOZU OMEZEN DNE 8. 5. 2019

UPOZORŇUJEME, ŽE 8. KVĚTNA 2019 NEBUDE OD 12:00 DO 19:00 HODIN FUNGOVAT PŘÍVOZ MEZI SVÁDOVEM A NEŠTĚMICEMI

PŘÍVOZNÍ LOĎ BUDE K DISPOZICI NA AKCI OTEVÍRÁNÍ ŘEKY, NA KTEROU JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.