Revitalizace stromové aleje v ul. Truhlářova

Revitalizace stromové aleje v ul. Truhlářova
5.10.2022
Od 10. října bude v Truhlářově ulici probíhat revitalizace stromové aleje. Pokáceno bude 14 nemocných lip, nahradí je 28 nových, a to po levé straně směrem od ul. Jeseninova x Rubensova.

Revitalizace stromové aleje v ulici Truhlářova začne 10. října. Pokáceno bude 14 nemocných lip, nahradí je 28 nových.

Kácení stromů bylo povoleno Odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem. Za pokácené stromy bude provedena výsadba 28 lip srdčitých, které vytvoří novou alej po levé straně ulice (směr od ulice Jeseninova x Rubensova). Nové stromy budou vysokokmeny s min. nasazením koruny ve výšce 2,2 metru a s obvodem kmínku v prvním metru min. 12–14 centimetrů. Staré lípy budou pokáceny kvůli špatnému zdravotnímu stavu.

Revitalizaci provede firma KHL – EKO za cenu 636 400 Kč bez DPH. Jejím předmětem je kácení stromů, odvoz dřevní hmoty, úklid pozemku, frézování pařezů, výsadba nových stromů a následná péče po dobu pěti let. Doba plnění je od října 2022 do prosince 2027. Veřejná zakázka je spolufinancována Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.