Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
17.3.2021
Od 27. března 2021 začíná Sčítání lidu, domů a bytů 2021. V tento termín budou také na webových stránkách www.scitani.cz zpřístupněny online formuláře k vyplnění. Více informací v článku.

KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ

 • Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.
 • Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
   

​​​TERMÍNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ

 • Od 27. března do 11. května 2021 budou na webových stránkách ČSÚ | Sčítání 2021 (scitani.cz) zpřístupněny online formuláře ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021. 
 • Formuláře v listinné podobě bude možné vyplnit od 17. dubna do 11. května 2021.
   

DISTRIBUCE A ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH FORMULÁŘŮ

 • Distribuci listinných formulářů zajišťují od 17. dubna 2021 sčítací komisaři a vybraná kontaktní místa poboček České pošty, s. p., kde je možné si listinný formulář vyzvednout. Na uvedených kontaktních místech lze zároveň vyplněné listinné formuláře v odpovědních obálkách odevzdat, nebo je takto vhodit do poštovních schránek ČP, s. p. do 11. května 2021.
   

KONTAKTNÍ MÍSTA PRO ÚSTECKÝ KRAJ A KONTAKTNÍ CENTRUM

 • Na kontaktních místech vám budou poskytnuty základní informace o sčítání a Kontaktní centrum vám pomůže s vyplněním formuláře.
 • Seznam kontaktních míst v Ústeckém kraji naleznete zde.
 • Kontaktní centrum: tel. 840 30 40 50 nebo 253 253 683, případně e-mail dotazy@scitani.cz
   

Podrobnější informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021 naleznete na ČSÚ | Sčítání 2021 (scitani.cz)