Sčítání osob bez střechy a bez bytu

Sčítání osob bez střechy a bez bytu
3.4.2019
Ve dnech 8. - 14. dubna 2019 proběhne také na území MO Střekov celorepubliková akce Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v. v. i.

Do této celonárodní akce Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. se aktivně zapojí i Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov.  Sociální pracovnice a dobrovolníci budou v týdnu od 8. do 14. dubna 2019 pravidelně obcházet předem identifikovaná místa v terénu, které bezdomovci obývají přes den a následně místa, kde nocují.

Cílem projektu je shromáždit informace o velikosti a struktuře populace osob bez domova a také podrobnější údaje o potřebách a životních trajektoriích této skupiny osob.

Výstupy tohoto projektu budou hlavním podkladem pro tvorbu nové Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice. (níže oficiální plakátek akce)