Seminář k dotacím pro úspornou domácnost měl úspěch

Seminář k dotacím pro úspornou domácnost měl úspěch
28.3.2019
Akce, kterou ve spolupráci se SFŽP (KP Ústí nad Labem) pořádal dne 27. 3. 2019 MO Střekov zaujala občany Střekova i zástupce úřadu a vedení obvodu.

Včerejší seminář k novinkám v dotacích pro úspornou domácnost, který ve spolupráci se SFŽP uspořádal MO Střekov měl úspěch. Téměř tři desítky účastníků si vyslechli aktuální informace z dotačních programů Nová zelená úsporám a Dešťovka.

Pracovnice Krajského pracoviště SFŽP ČR se v rámci uvedených dotačních titulů věnovaly informacím o dotacích, které mohou čerpat fyzické osoby zejména na projekty v oblastech:

  • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
  • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
  • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku
  • Využívání tepla z odpadní vody
  • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
  • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu.

Neméně zajímavé informace zazněly z oblasti podpory projektů na zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku nebo využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

V závěru semináře byly zodpovězeny dotazy přítomných účastníků a ze strany pracovnic SFŽP bylo deklarováno, že žadatelé se mohou s dotazy kdykoliv obrátit na některý z kontaktů, které uvádíme níže.


Informace o dotačních titulech naleznete na stránkách SFŽP ZDE, dále je pro dotazy možné využít infolinku 800 260 500 nebo e-mail dotazy@sfzp.cz, případně osobní návštěvu Krajského pracoviště SFŽP v Ústí nad Labem (úřední dny: PO, ST, PÁ).