Smlouva o sponzorské spolupráci

Smlouva o sponzorské spolupráci podepsána

 

V úterý 25. července 2018 byla podepsána smlouva o sponzorské spolupráci mezi společností Glencore Agriculture Czech s.r.o. a Městským obvodem ÚL – Střekov.

Podstatou uzavření smluvního vztahu je závazek společnosti Agriculture Czech s.r.o. poskytovat finanční příspěvky na kulturní, sociální a sportovní akce pořádané nebo podporované MO Střekov, občanské a veřejné stavební práce na území MO Střekov, případně jiné aktivity MO Střekov pro účely podpory a rozvoje Střekova.

Výše sponzorského příspěvku je stanovena na 100tis. Kč ročně, smlouva je uzavřena na dobu pěti let, přičemž není vyloučeno prodloužení této smlouvy.

Smlouvu o sponzorské spolupráci schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Střekov na svém jednání dne 21. 6. 2018 a svým podpisem ji dne 25. 7. 2018 stvrdila starostka Eva Outlá a regionální manažer Maurice Bensadon. Jak zaznělo na společném jednání při podpisu smlouvy, obě smluvní strany tento krok vítají, neboť finanční prostředky v rámci této spolupráce budou efektivně využity pro akce směřující směrem k občanům městského obvodu.

Pan Maurice Bensadon konstatoval, že výrobní závod „Glencore“ je nedílnou součástí Střekova a mezi priority podniku také patří podíl na pozitivním občanském soužití s obyvateli tohoto městského obvodu.

Paní starostka poděkovala za takový přístup a připomněla, že i přes to je stále nutné činit kroky či opatření v problematice zápachu, která obyvatele Střekova tíží a na jejíž řešení se musí všichni zúčastnění aktivně podílet, včetně zavádění nových technologií a opatření ve výrobě.