Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030
10.1.2019
Ústí nad Labem plánuje novou strategii rozvoje města! Město spustilo na svých webových stránkách a na několika místech v Ústí nad Labem dotazníkové šetření v rámci zpracování nové Strategie. Pokud máte zájem ovlivnit budoucí podobu města, stačí se zapojit do dotazníkového šetření.

V rámci zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030 a dalších navazujících dokumentů probíhá dotazníkové šetření. Jeho cílem je zjistit, jak se Vám občanům v našem městě žije, kde vidíte jeho problémy a kam si přejete město v budoucnu směřovat. 

Partnerem města pro vytvoření strategie se na základě veřejné zakázky stala společnost KPMG Česká republika. Vytvoření strategie je spolufinancováno v rámci projektu s názvem Projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030 z Evropského sociálního fondů.

Vaše aktivní účast v rámci tohoto šetření nám velmi pomůže k vytvoření této strategie, jejíž výslednou podobu tak můžete svým názorem ovlivnit. Budeme rovněž rádi za Vaše další podněty, myšlenky a vize, které nám v rámci tohoto průzkumu sdělíte.

Dotazník jsme pro Vás připravili v elektronické podobě a můžete jej vyplnit zde. V případě, že chcete dotazník vyplnit v papírové podobě, můžete si jej vyzvednout a následně zanechat na několika místech ve městě do 31. 1. 2019:

 • Vrátnice Magistrátu města Ústí nad Labem,
 • Vrátnice Úřadu městského obvodu Severní Terasa,
 • Vrátnice Úřadu městského obvodu Střekov,
 • Vrátnice Úřadu městského obvodu Neštěmice,
 • Vrátnice Úřadu městského obvodu Město,
 • Severočeská vědecká knihovna,
 • Informační středisko města Ústí nad Labem,
 • Plavecký areál Klíše,
 • Městské lázně,
 • Areál Větruše s přírodním a zrcadlovým bludištěm a sportovištěm,
 • Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
 • Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
 • Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem – centrum,
 • Masarykova nemocnice.

 

Děkujeme Vám za Vaše podněty ke zpracování nové strategie města.