Střekovské nábřeží má nové lavičky

Střekovské nábřeží má nové lavičky
2.11.2018
Přestože podzim je již tady, právě dochází k prvnímu kroku v rámci projektu "Oživení Střekovského nábřeží", který realizuje MO Střekov a tím je instalace nových laviček na nábřeží.

V rámci oživení Střekovského nábřeží dochází k první změně, kterou je instalace nových laviček z dílny pana Radka Zounka.

Požadavek na nové, moderní lavičky byl opakovaně vznesen na besedách s občany, které se v letošním roce konaly, a na kterých široká veřejnost, zájmové subjekty, odborníci a zástupci samosprávy řešily aktuální potřeby změn na Střekovském nábřeží v širokém kontextu ve prospěch života občanů nejen Střekova.

Lavičky byly navrženy v rámci architektonické studie "Oživení Střekovského nábřeží" a autorem návrhu je MgA. Ing. arch. Adam Wlazel, který kromě samotného návrhu spolupracoval i při výrobě a umístění laviček. Zvolena byla kombinace materiálu kov-dřevo se zvýšenou odolností. Celkem bude v této fázi osazeno 19 ks laviček na místa stávajících, již dosluhujících betonovo-dřevěných laviček.

Věříme, že občané nejen Střekova budou s lavičkami spokojeni, a že postupně dojde k dalším krokům v rámci tzv. "Oživení Střekovského nábřeží", z čehož se následně budou radovat nejen občané Střekova, ale i ostatní návštěvníci našeho města i Městského obvodu Střekov.