STROM ROKU - ANKETA

8.8.2017

STRÁŽNÝ DUB NA KABÁTĚ

Hlasovací archy naleznete v podatelně Úřadu MO Střekov, Národního odboje 15, Ústí n. L.

Další informace o hlasování najdete zde: http://www.stromroku.cz/uvod.aspx#hlasuj

foto: Marek Olbrzymek

 

 

Detailní informace

Navrhovatel:
Jitka Nováková 
Magistrát města Ústí nad Labem

Druh strom:
Dub letní

Stáří stromu:
200 let

Obvod stromu ve 130 cm:
406 cm

Lokalita:
ulice Sociální Péče, u budovy ředitelství nemocnice 
Ústí nad Labem 
Ústecký kraj