Upozornění na odstranění nádob na sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu

Upozornění na odstranění nádob na sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu
11.1.2021
Dne 8. 1. 2021 se uskutečnil poslední svoz odpadů uložených do nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad. Po svozu budou nádoby odvezeny bez náhrady.

Dne 8. 1. 2021 se uskutečnil poslední svoz odpadů uložených do nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad. Po svozu budou nádoby odvezeny bez náhrady. 
Nádoby na výše uvedený odpad, o objemu 240L, byly v celkovém počtu 200 ks rozmístěny na stanoviště v jednotlivých obvodech města Ústí nad Labem v červenci 2017. Využívání těchto nádob bylo monitorováno ve spolupráci s UJEP Ústí nad Labem. Další informace a poznatky byly získávány v průběhu trvání projektu od svozové společností AVE Ústí nad Labem s.r.o.

Z výše uvedených informací vyplynulo, že do nádob byl velmi často a ve velké míře ukládán i nevhodný odpad, který do těchto nádob nepatří (plasty, sklo, směsný komunální odpad, apod.), což vedlo ke znehodnocení obsahu nádob, a tím nebylo možné využití tohoto odpadu na kompostárně.

Vzhledem k faktu, že v průběhu doby trvání projektu nedocházelo ke zlepšování situace, ale naopak spíše ke zhoršování, což sebou neslo, mimo jiné, i dodatečné náklady na zajištění této služby, bylo rozhodnuto o ukončení projektu a o odstranění nádob bez náhrady.

K odkládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu, po tomto datu, je tak určen sběrný dvůr Všebořice, kde je možné tento odpad zdarma odevzdat šest dní v týdnu (od března do listopadu pak dokonce každý den vč. nedělí).

K odložení biologicky rozložitelného odpad ze zahrad je, kromě sběrného dvora Všebořice, možné 1x za pololetí využít sběru do vaků, distribuovaných dle harmonogramů uvedených v Kalendáři svozu odpadů, který je uveřejněn na webových stránkách města.

Pro úplnost uvádíme, že v rámci zlepšení nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Ústí nad Labem bylo v uplynulých letech do ústeckých domácností bezplatně zapůjčeno 1200 kusů kompostérů a 100 kusů vermikompostérů.