Výstavba nové optické sítě na horním Střekově

Výstavba nové optické sítě na horním Střekově
13.8.2019
Od 19. 8. bude v ulicích Rubensova, Škrétova, Poděbradova, Českých Bratří, Jeseninova a Žukovova probíhat stavba nové optické sítě.
  • začátek realizace byl posunut z 12. na 19. 8.,
  • stavba omezí parkování v ulicích Rubensova, Škrétova, Poděbradova, Českých Bratří, Jeseninova a Žukovova (značky zákaz zastavení jsou již rozmístěny),
  • večer, po skončení prací, bude případně možné v těchto místech zaparkovat (realizátor přislíbil "otáčení či zakrývání" dopravních značek zákazu zastavení), ráno před zahájením prací však musí být stavba opět přístupná,
  • výstavba probíhá úsekově, jednotlivé etapy jsou vyznačeny na mapě,
  • tam, kde jsou opravené silnice, povede trasa optických sítí v chodnících. Chodníky, které jsou v havarijním stavu, budou po posouzení opraveny v celé šíři. Snažíme se, aby bylo zrekonstruováno co nejvíce chodníků, oprava ale proběhne ve spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem,
  • nová optická síť nabídne další možnost vysokorychlostního přístupu k síti Internet a poskytne novou službu IP TV (televizní přenos prostřednictvím datové sítě).

mapa v PDF