Uzavření dětského hřiště Na Pile

Z důvodu havarijního stavu stromu na dětském hřišti Na Pile, který poškodila včerejší vichřice, bude hřiště do doby odstranění stromu uzavřeno.

Havarijní stav stromu na hřišti Na Pile