Omezení provozu úřadu (ÚMO Střekov)

Úřad městského obvodu ÚL - Střekov je pro veřejnost uzavřen (rozhodnutí primátora města). Neodkladné záležitosti však lze individuálně s úředníky řešit. Doporučujeme předchozí telefonickou domluvu na tel. č.: 475 273 910 (žádáme o trpělivost).


pondělí a středu je úřad pro veřejnost otevřen v čase od 8.00 do 10.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod.  

Návštěvy na úřadě budou možné pouze za dodržení hygienických opatření návštěvníka (zakrytá ústa i nos). V jednu chvíli bude odbaven pouze jeden klient.

Žádáme veřejnost, aby v maximální míře využívala elektronickou komunikaci prostřednitcvím e-mailu (viz kontakty) nebo datové schránky úřadu (sbzbn22). 

Osobní návštěvu úřadu volte pouze v neodkladné záležitosti a po předchozí telefonické domluvě s příslušným úředníkem. Návštěvníci by měli být vybaveni vhodnými ochrannými prostředky (minimálně rouškou).

Zdvořile žádáme všechny občany o trpělivost a pochopení opatření v souvislosti s nákazou koronavirem v ČR.