Veřejné besedy

15.5.2015
20.5.2015 od 17. hodin - „Vybudování parkoviště v Tolstého ulici“
27.5.2015 od 17. hodin - „Jak se aktivně zapojit do zlepšení života na Střekově“
3.6.2015 od 17. hodin - „Parkování na Novosedlickém náměstí“
17.6.2015 od 17. hodin - „Divoká prasata“

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov

Vás zve na veřejné besedy

VEŘEJNÁ BESEDA
KDY: 20.5.2015 OD 17,00 HODIN
KDE: objekt bývalých jeslí Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem – Střekov
TÉMA: „vybudování parkoviště v Tolstého ulici“
ÚČAST: zástupci ÚMO Střekov a Magistrátu města Ústí n.L.

Fórum Zdravého města
KDY: 27.5.2015 OD 17,00 HODIN
KDE: aula Základní školy Karla IV., Karla IV. 1024/19, Ústí nad Labem – Střekov
TÉMA: „jak se aktivně zapojit do zlepšení života na Střekově
ÚČAST: zástupci ÚMO Střekov a Magistrátu města Ústí n.L.
Občanům bude vysvětlen princip Zdravých měst, prezentován záměr Vize rozvoje Střekov a možnosti nápadů občanů dle tematických oblastí. Občané budou moci vznést své dotazy na řešení problémů podle odborů ÚMO Střekov a Magistrátu města Ústí n.L..

VEŘEJNÁ BESEDA
KDY: 3.6.2015 OD 17,00 HODIN
KDE: objekt bývalých jeslí Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem – Střekov.
TÉMA: „parkování na Novosedlickém náměstí“
ÚČAST: zástupci ÚMO Střekov a Magistrátu města Ústí n.L.

S občany bude řešena možnost parkování na Novosedlickém náměstí.

 

 

 

 

 


VEŘEJNÁ BESEDA
KDY: 17.6.2015 OD 17,00 HODIN
KDE: jídelna Základní školy Jitřní, Brná n.L.
TÉMA: „divoká prasata“
ÚČAST: zástupci ÚMO Střekov a Magistrátu města Ústí n.L., zástupce Mysliveckého sdružení

Poskytnutí občanům ucelené informace o problematice divokých prasat a systému řešení na redukci jejich stavů.

 

O veřejných Vás budeme průběžně informovat na www.strekov.cz a letáčky ve Vašich poštovních schránkách.


Další besedy s občany městských částí obvodu Střekov (tj. Sebuzín, Církvice, Svádov, Nová Ves, Olšinky, Kojetice) se plánují na září 2015.