Vyjádření RMO Střekov k rozšíření míst placeného stání

25.6.2015

Vyjádření Rady MO Střekov k rozšíření míst placeného stání

Rada MO Střekov vyjádřila nesouhlas s nařízením města v navrhovaném znění, kdy se jedná o rozšíření míst placeného stání v MO Střekov v ul. Zeyerova, Mánesova, Střekovské nábřeží a přilehlé parkoviště ul. Varšavská a požaduje naopak zrušení míst placeného stání v ul. Raisova, Žukovova, Kozinova, Varšavská, Kramoly (vyjma přilehlého parkoviště). Navrhuje ponechat samostatná parkoviště, na kterých parkují návštěvníci (např. naproti restauraci Lípa, u parku naproti soudu) a nejsou určena rezidentům, zpoplatněná. Parkování mimo centrum města je nutné řešit koncepčně, vymezením parkovacích zón, s ohledem na dostatečnou kapacitu parkovacích míst.