Výsledky výběrového řízení - tajemník MO Střekov

16.12.2016

Na základě zhodnocení písemných podkladů dodaných k výběrovému řízení a výsledků pohovoru výběrová komise určila následující pořadí:

1. Ing. Jan Prokop

2. Ing. Bc. Vladimír Štainer

3. Ing. Miroslav Štráchal, MBA

4. Bc. Jan Kohout