VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY - ČHMÚ

27.7.2018

VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY
    ČHMÚ č. PVI_2018/65

Vydaná: čtvrtek 26.07.2018 11:10  (09:10 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský:(BE,KL,KO,ME,MB,NB,PV,PZ,RA,)
       Liberecký:(CL,)
       Ústecký
       od čtvrtka 26.07.2018 11:30  do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský:(BE,KL,KO,ME,MB,NB,PV,PZ,RA,)
       Liberecký:(CL,)
       Ústecký
       od čtvrtka 26.07.2018 12:00  do soboty 28.07.2018 18:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihomoravský
       od soboty 28.07.2018 12:00  do soboty 28.07.2018 18:00
S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.


Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu č. 64, prodlužuje časovou platnost
a rozšiřuje území varování před vysokými teplotami.

Nad střední Evropou se bude udržovat nevýrazné tlakové pole.

V období od čtvrtka (26.7.) do soboty (28.7.) budou nejvyšší teploty ve
středních a severozápadních Čechách vystupovat na 30 až 33 °C. V sobotu
odpoledne očekáváme teploty nad 31 °C také jižní Moravě.

V důsledku dlouhotrvajícího teplého a převážně suchého počasí přetrvává na
našem území nebezpečí požárů. Vysoké riziko je zejména ve středních a
severozápadních Čechách. Předpokládané přeháňky a bouřky, které se mohou v
následujících dnech vyskytnout, budou lokálního charakteru a situaci v
postižených oblastech nezlepší.

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu s možným poškozením
zdraví:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících
automobilech.
-Zvýšit konzumaci nápojů.
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.
-Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým
UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí
vzniku požárů mohou být vydány.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
-Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík
       ve spolupráci s VGHMÚř