Výzva k podávání žádostí o zařazení kulturních akcí na seznam akcí spolupořádaných ÚMO Střekov ve II. pololetí 2016

29.9.2016

Milí spoluobčané,

rádi bychom Vás upozornili, že je stále možnost podávat žádosti o zařazení Vaší akce na seznam kulturních akcí a dalších projektů spolupořádaných ÚMO Střekov.

Pokud plánujete do konce roku 2016 kulturní akci na Střekově nebo v jeho přilehlých částech, neváhejte a odevzdejte nám svou žádost o finanční spoluúčast.

Svou řádně vyplněnou žádost prosím odevzdejte na podatelně ÚMO Střekov (přízemí, č. dveří 11) do 15. 11. 2016.