Výzva

11.6.2015
Vážení občané,
na besedě „Fórum – zdravé město“, která se konala dne 27.5.2015 v aule Základní školy Karla IV. předal jeden z občanů svůj podnět panu místostarostovi Ing. arch. Jiřímu Němečkovi ve věci dětského a sportovního hřiště v ulici Tolstého. Jménem pana místostarosty prosím o opětovné dodání písemného návrhu na ÚMO Střekov, aby mohl být řešen.

Děkuji Marie Buřičová, asistentka
Tel: 475 273 926, marie.buricova@mag-ul.cz