Změna zákazu odběru povrchových vod

Změna zákazu odběru povrchových vod
17.8.2020
Vodoprávní úřad Magistrátu města Ústí nad Labem změnil zákaz odběru povrchových vod v okrese Ústí nad Labem, a to vyjmutím úseků řek Labe a Bílina. Opatření je platné od 17. 8. 2020.

Vodoprávní úřad Magistrátu města Ústí nad Labem změnil zákaz odběru povrchových vod v okrese Ústí nad Labem, a to vyjmutím úseků řek Labe a Bílina.

Toto opatření bylo vydáno po dohodě se správci těchto vodních toků Povodí Labe a Povodí Ohře na základě vyhodnocení průběhu hydrologické situace a s přihlédnutím ke skutečnosti, že aktuálně platná povolení pro odběr povrchových vod z vodních toků Bílina a Labe na Ústecku neohrozí svým objemem ekologickou stabilitu vodních ekosystémů v těchto tocích a ekosystémů na vodu z těchto toků vázaných.

Opatření nabylo působnosti dnem zveřejnění na úřední desce dne 17. srpna 2020 a platí do odvolání. Podrobnosti zde.