Usnesení z 25. RMO Střekov ze dne 15.12.2015 - Nebylo přijato usnesení.