Oznámení o zveřejnění v souladu se z.č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

6.9.2017

 

OZNÁMENÍ O ZVĚŘEJNĚNÍ
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Schválený rozpočet MO Střekov pro rok 2017, Rozpočtová opatření MO Střekov za rok 2017, Schválený střednědobý výhled rozpočtu MO Střekov, Rozpočtové provizorium MO Střekov pro rok 2017 a Závěrečný účet MO Střekov za rok 2016 jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce v sekci Rozpočet MO Střekov a v listinné podobě jsou k dispozici u vedoucího finančního odboru ÚMO Střekov, v kanceláři č. 104.