Prezidentské volby 2018

2.11.2017

Prezidentské volby 2018

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MO Střekov

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MO Střekov při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

 

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise, její krácení a další nároky

Informace o účasti na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného na sociální pojištění z jejich zvláštních odměn v roce 2017 a 2018

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise, její krácení a další nároky

 

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v zahraničí

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v zahraničí

 

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republikyInformace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republiky

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republikyMožnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 Žádost o vydání voličského průkazu a plná moc pro převzetí VP jinou osobou pro volbu prezidenta České republiky 

Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Plná moc k převzetí voličského průkazu