Volba prezidenta republiky 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 ze dne 27. června 2022 volbu prezidenta republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo). Případné II. kolo se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

pátek probíhá hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu probíhá hlasování od 8:00 do 14:00 hodin.


DRUHÉ KOLO VOLBY

II. kolo volby prezidenta proběhne v pátek 27. a v sobotu 28. 1. 2023.

Do druhého kola volby postupují kandidáti: č. 4 Ing. Petr Pavel, M.A.​ a č. 7 Ing. Andrej Babiš.

Výsledky prezidentských voleb najdete na webových stránkách ČSÚ.


DOKUMENTY ZVEŘEJNĚNÉ NA ÚŘEDNÍ DESCE: Úřední deska ÚMO Střekov

VŠEOBECNÉ INFORMACE: Volba prezidenta republiky 2023 (mvcr.cz) 

INFORMACE ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU K VÝSLEDKŮM VOLEB: Volba prezidenta republiky (volby.cz)


Přehled termínů a lhůt


PRO VOLIČE
Informace o způsobu hlasování ve volbě prezidenta republiky
Vzory hlasovacích lístků

Mapová aplikace Volba prezidenta republiky 2023 - zde si můžete ověřit, do jakého volebního okrsku patříte a kde najdete svoji volební místnost.

Žádat o hlasování do přenosné volební schránky (ze závažných zdravotních důvodů) na území městského obvodu ÚL – Střekov můžete na telefonních číslech: 475 273 936 nebo 475 273 917, a to i ve dnech voleb.

Jste-li evidován jako osoba v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění COVID-19 a hodláte využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, můžete požádat krajský úřad o zajištění tohoto způsobu hlasování na telefonním čísle 775 868 535.


Voličské průkazy:

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

O voličský průkaz lze žádat u obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (jméno držitele datové schránky musí být shodné se jménem fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 6. 1. 2023 do 16:00 hod. (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16:00 hod.). Ověření podpisu na úřadech je pro účely využití volebního práva osvobozeno od správního poplatku.

Osobní žádost o voličský průkaz musí být podána do okamžiku uzavření stálého nebo zvláštního seznamu, tedy 48 hodin před volbami, tj. nejpozději do 11. 1. 2023 do 16:00 hod. (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16:00 hod.).

Žádost o vydání voličského průkazu


Volební místnosti na Střekově:

Číslo okrsku      

Adresa volební místnosti

4001

Úřad městského obvodu, Národního odboje 15

4002

Česká pošta, zasedací místnost ZMO, Žukovova 15

4003

Česká pošta, zasedací místnost ZMO, Žukovova 15

4004

ZŠ Kamenný Vrch, Nová 1432/5

4005

ZŠ Kamenný Vrch, Nová 1432/5

4006

ZŠ Karla IV. 1024/19

4007

ZŠ Karla IV. 1024/19

4008

ZŠ Karla IV. 1024/19

4009

ZŠ Karla IV. 1024/19

4010

ZŠ Karla IV. 1024/19

4011

ZŠ Karla IV. 1024/19

4012

ZŠ Karla IV. 1024/19

4013

Restaurace Na Osadě, Litoměřická 1167/27 (POZOR - ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI!)

4014

ZŠ a MŠ Brná, Jitřní 277

4015

TJ Svádov - Olšinky, Vítězná 278

4016

MŠ Svádov, Svatojakubská 94

4017

Vila Sebuzín, Sebuzín č. p. 115 (POZOR - ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI!)

Svůj okrsek podle adresy trvalého bydliště naleznete v Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 2023 nebo v mapové aplikaci.


PRO VOLIČE V KARANTÉNĚ / IZOLACI Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19

Informační letáky pro zvláštní způsoby hlasování

Podmínky hlasování u volebního stanoviště, tzv. "drive-in":

Hlasování u volebního stanoviště, tzv. drive-in, je umožněno voličům na základě splnění povinnosti ustanovení § 9 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, tzn., že volič je v době voleb v nařízené karanténě či izolaci ohledně onemocnění covid-19 a rozhodl se využít hlasování prostřednictvím volebního stanoviště. 

Hlasovat u volebního stanoviště může oprávněný volič, který má trvalý pobyt na území okresu, pro který bylo příslušné stanoviště zřízeno. 

Informace o umístění volebního stanoviště („drive-in“) v Ústí nad Labem

Informace o volebním stanovišti pro okres Ústí nad Labem


Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:

Dle ustanovení § 16 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 Krajský úřad Ústeckého kraje zřídil telefonní linku, na kterou může oprávněný volič, tj. volič, který ke dni, kdy lze hlasovat zvláštním způsobem hlasování, evidován jako osoba v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění COVID-19, a který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, požádat krajský úřad o zajištění tohoto způsobu hlasování. 

Požádat lze na telefonním čísle 775 868 535. Více informací naleznete zde:  Informace o zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvláštní přenosné schránky


PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V OVK

Máte zájem o členství v okrskové volební komisi? Více informací poskytnou pracovnice ÚMO Střekov na níže uvedených kontaktech.

Přihláška člena do okrskové volební komise


V případě dotazů se obracejte v běžné pracovní době na kontaktní osoby:

Magdalena Lešová      tel.: 475 273 936     magdalena.lesova@mag-ul.cz kancelář č. 107; 1. patro     
Miroslava Tampírová     tel.: 475 273 917 miroslava.tampirova@mag-ul.cz      kancelář č. 107; 1. patro