Volba prezidenta republiky 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 ze dne 27. června 2022 volbu prezidenta republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo). Případné II. kolo se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

pátek probíhá hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu probíhá hlasování od 8:00 do 14:00 hodin.


VŠEOBECNÉ INFORMACE: Volba prezidenta republiky 2023 (mvcr.cz) 

Přehled termínů a lhůt


PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V OVK

Máte zájem o členství v okrskové volební komisi? Více informací poskytnou pracovnice ÚMO Střekov na níže uvedených kontaktech.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Přihláška člena do okrskové volební komise


V případě dotazů se obracejte v běžné pracovní době na kontaktní osoby:

Magdalena Lešová      tel.: 475 273 936     magdalena.lesova@mag-ul.cz kancelář č. 107; 1. patro     
Miroslava Tampírová     tel.: 475 273 917 miroslava.tampirova@mag-ul.cz      kancelář č. 107; 1. patro