Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022, s datem rozeslání dne 13. 4. 2022, volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 23. a 24. září 2022, a případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 30. září a 1. října 2022.

V pátek probíhá hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu probíhá hlasování od 8:00 do 14:00 hodin.


Druhé kolo voleb do Senátu

II. kolo senátních voleb proběhne v pátek 30. 9. a v sobotu 1. 10. 2022.

Do druhého kola voleb v obvodu č. 31 postupují kandidáti: č. 2 Mgr. Martin Krsek a č. 9 PhDr. Ing. Petr Nedvědický.

Výsledky senátních voleb najdete na webových stránkách ČSÚ.


DOKUMENTY ZVEŘEJNĚNÉ NA ÚŘEDNÍ DESCE REGISTRAČNÍHO ÚŘADU: Úřední deska ÚMO Střekov

VŠEOBECNÉ INFORMACE K VOLBÁM (MV ČR): Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 (mvcr.cz)

INFORMACE ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU: Volby 2022 (czso.cz)

INFORMACE MAGISTRÁTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA ÚL A SENÁTU: Volby do zastupitelstva obce a Senátu 2022 (usti-nad-labem.cz)

INFORMACE ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU K VÝSLEDKŮM VOLEB: Výsledky voleb (volby.cz)


PRO VOLIČE

Mapová aplikace Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky 2022 - zde si můžete ověřit, do jakého volebního okrsku patříte a kde najdete svoji volební místnost.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022

Volby 2022 - YouTube

Volby 2022: Kandidátní listiny - YouTube

Volby 2022: Podmínky hlasování v obecních volbách - YouTube

Volby 2022: Podmínky hlasování ve volbách do Senátu - YouTube

Volby 2022: Jak vypadá hlasovací lístek? - YouTube

Volby 2022: Jak upravit hlasovací lístek? - YouTube

Volby 2022: Sčítání hlasů - YouTube

Volby 2022: Možnosti soudního přezkumu - YouTube


Volební místnosti

Číslo okrsku      

Adresa volební místnosti

4001

Úřad městského obvodu, Národního odboje 15

4002

Česká pošta, zasedací místnost ZMO, Žukovova 15

4003

Česká pošta, zasedací místnost ZMO, Žukovova 15

4004

ZŠ Kamenný Vrch, Nová 1432/5

4005

ZŠ Kamenný Vrch, Nová 1432/5

4006

ZŠ Karla IV. 1024/19

4007

ZŠ Karla IV. 1024/19

4008

ZŠ Karla IV. 1024/19

4009

ZŠ Karla IV. 1024/19

4010

ZŠ Karla IV. 1024/19

4011

ZŠ Karla IV. 1024/19

4012

ZŠ Karla IV. 1024/19

4013

Malířský koutek 815/5

4014

ZŠ a MŠ Brná, Jitřní 277

4015

TJ Svádov - Olšinky, Vítězná 278

4016

MŠ Svádov, Svatojakubská 94

4017

TJ Sebuzín, Sebuzín č. p. 243 (POZOR - ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI!)

Svůj okrsek podle adresy trvalého bydliště naleznete v Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky 2022 nebo v mapové aplikaci.


Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz. S voličským průkazem lze hlasovat ve volbách do Senátu v jakékoliv volební místnosti ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu; s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem lze hlasovat v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (jméno držitele datové schránky musí být shodné se jménem fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 16. 9. 2022 do 16:00 hod. Ověření podpisu na úřadech je pro účely využití volebního práva osvobozeno od správního poplatku.

Osobní žádost o voličský průkaz musí být podána do okamžiku uzavření stálého nebo zvláštního seznamu, tedy 48 hodin před volbami, tj. nejpozději do 21. 9. 2022 do 16:00 hodin.

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.


V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte v běžné pracovní době na kontaktní osoby:

Magdalenu Lešovou       tel.: 475 273 936     magdalena.lesova@mag-ul.cz kancelář č. 107; 1. patro     
Miroslavu Tampírovou     tel.: 475 273 917 miroslava.tampirova@mag-ul.cz      kancelář č. 107; 1. patro    

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Žádost o vydání voličského průkazu -  pouze pro volby do Senátu


PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V OVK

Stále je možné přihlásit se jako zájemce o členství v okrskové volební komisi. Více informací poskytnou pracovnice ÚMO Střekov na výše uvedených kontaktech.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Přihláška člena do okrskové volební komise


PRO KANDIDÁTY

Příjem, potvrzení podání, projednání a registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem-Střekov konané ve dnech 23. a 24. září 2022 zajišťuje:

Registrační úřad:

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem

Kandidátní listiny mohou volební strany podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do úterý 19. 7. 2022 do 16:00 hodin (1. patro, kancelář č. 107) následovně:

Pondělí a středa           8.00 - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek      8.00 - 13.00 hod.
Úterý 19. 7. 2022    8.00 - 16.00 hod.

HARMONOGRAM ÚKOLŮ A LHŮT


VZORY pro volební strany:

Vzor kandidátní listiny

Vzor prohlášení kandidáta

Vzor petice nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů

Vzor prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury

Vzor prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta


Kontaktní osoby registračního úřadu:

Magdalena Lešová       tel.: 475 273 936     magdalena.lesova@mag-ul.cz kancelář č. 107; 1. patro     
Miroslava Tampírová     tel.: 475 273 917 miroslava.tampirova@mag-ul.cz      kancelář č. 107; 1. patro