Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022, s datem rozeslání dne 13. 4. 2022, volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 23. a 24. září 2022, a případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 30 září a 1. října 2022.

V první den voleb – v pátek 23. 9. 2022 – proběhne hlasování od 14:00 do 22:00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 24. 9. 2022 – proběhne hlasování od 8:00 do 14:00 hodin.

VŠEOBECNÉ INFORMACE K VOLBÁM (MV ČR): Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 - Volby (mvcr.cz)


VOLIČSKÉ PRŮKAZY PRO VOLBY DO SENÁTU

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz. S voličským průkazem lze hlasovat ve volbách do Senátu v jakékoliv volební místnosti ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu; s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem lze hlasovat v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (jméno držitele datové schránky musí být shodné se jménem fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 16. 9. 2022 do 16:00 hod. Ověření podpisu na úřadech je pro účely využití volebního práva osvobozeno od správního poplatku.

Osobní žádost o voličský průkaz musí být podána do okamžiku uzavření stálého nebo zvláštního seznamu, tedy 48 hodin před volbami, tj. nejpozději do 21. 9. 2022 do 16:00 hodin.

Pozor! Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.


V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte v běžné pracovní době na kontaktní osoby:

Magdalenu Lešovou       tel.: 475 273 936     magdalena.lesova@mag-ul.cz kancelář č. 107; 1. patro     
Miroslavu Tampírovou     tel.: 475 273 917 miroslava.tampirova@mag-ul.cz      kancelář č. 107; 1. patro    

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Žádost o vydání voličského průkazu -  pouze pro volby do Senátu