Aktuality

Veřejné besedy

15.5.2015

Veřejné besedy

20.5.2015 od 17. hodin - „Vybudování parkoviště v Tolstého ulici“
27.5.2015 od 17. hodin - „Jak se aktivně zapojit do zlepšení života na Střekově“
3.6.2015 od 17. hodin - „Parkování na Novosedlickém náměstí“
17.6.2015 od 17. hodin - „Divoká prasata“

„Vítání občánků“ v Městském obvodě Ústí nad Labem – Střekov.

7.5.2015

„Vítání občánků“ v Městském obvodě Ústí nad Labem – Střekov.

Od 1. 4. 2015 došlo k obnovení slavnostního obřadu „Vítání občánků“ v MO Ústí nad Labem – Střekov.
Tento obřad nabízíme pro děti narozené od 1. 1. 2015. Z legislativních důvodů je však nutné, aby zákonný zástupce dítěte vyplnil přihlášku, kterou je možné zde vytisknout, nebo vyzvednout osobně na podatelně Úřadu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, přízemí kancelář č. 11, nebo v kanceláři č. 111 v 1. patře. V těchto kancelářích, případně na telefonních číslech 475 273 910 – infocentrum, podatelna a 475 273 911 – pracovnice zajišťující slavnostní obřad „Vítání občánků“, je možné získat i bližší informace.
Vyplněné přihlášky je třeba odevzdat v přízemí ÚMO Střekov, č. dv. 11 – infocentrum, podatelna. Následně pak budou rodiče s dětmi písemně pozváni ke slavnostnímu obřadu.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 29. 8. 2023 v ul. Tolstého

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 29. 8. 2023 v ul. Tolstého

Oznamujeme Vám, že dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny dne 29. 8. 2023 od 7:30 - 15:30 hod. v ul. Tolstého. Oznámení a konkrétní adresy, kterých se odstávka týká naleznete v příspěvku.