Hlášení o havarijní opravě na topném systému

Hlášení o havarijní opravě na topném systému
12.10.2015

 

Hlášení o havarijní opravě na topném systému - situační plánek

Název akce, místo výkopových prací:
Havarijní oprava na topném systému poblíž objektu Tolstého 1280/27 v Ústí nad Labem městského obvodu Střekov. Předpokládané místo poruchy je vyznačené v situačním plánku. Dotčený pozemek má parcelní číslo 1242/10 katastrálního území Střekov.

Popis akce, rozsah předpokládaných výkopových prací, termín dokončení:
V předpokládaném místě poruchy proveden výkop a po nalezení závady bude provedena oprava.
Výkopové práce budou provedeny v nezbytném rozsahu. Výkopové práce provádí firma KOMASTAV DS s.r.o. zastoupená panem Svobodou na tel. 731 658 100.
Po odstranění poruchy budou dotčené plochy dány do původního stavu.

Termín zahájení prací: 12.10.2015
Termín ukončení stavebních prací: cca do 26.10.2015.