Ceník půjčovného (mobiliář)

Od 1. 8. 2023 je možné si zapůjčit od ÚMO Střekov mobiliář za poplatek (pivní sety, cateringové stoly, plastové skládací židle).
Ceník půjčovného
Mobiliář je možné zapůjčit na základě písemné objednávky doručené na e-mail podatelna.strekov@mag-ul.cz.

Objednávka (volnou formou) musí obsahovat:
a) jméno, příjmení, adresu nebo název, sídlo a IČO žadatele,
b) kontakt (e-mailovou adresu, telefonní číslo),
c) specifikaci požadovaného mobiliáře – co a v jakém množství,
d) název akce, na které bude mobiliář použit,
e) termín konání akce,
f) požadované datum převzetí do výpůjčky.

Více informací poskytnou pracovníci ÚMO Střekov na tel. čísle 475 273 923 nebo 475 273 919.