Volby ÚSC

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE


Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018, s datem rozeslání dne 31. 5. 2018, volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018.

Informace pro voliče

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena

Žádosti na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete nahlásit na tel. 475 273 917, 475 273 936 (Koštířová, Lešová).


Jmenný seznam kandidátů (okr. Ústí nad Labem) ZDE (odkaz na stránky ČSÚ)

Protokol o provedeném losování pořadí volebních stran ZDE (zveřejněno 24. 8. 2018)


Informace k volbám do zastupitelstev obcí (5. a 6. 10. 2018) - odkaz na internetové stránky Ministerstva vnitra

Všeobecné informace k volbám - odkaz na internetové stránky Ministerstva vnitra

Výsledky voleb - odkaz na internetové stránky ČSÚ


Okrskové volební komise - informace ZDE

Informace pro volební strany 

OZNÁMENÍ O LOSOVÁNÍ POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN NA HLASOVACÍM LÍSTKU 

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov provede v pátek 24. 8. 2018 v 10.00 hodin losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018. Losování proběhne v zasedací místnosti ÚMO Střekov na adrese: Žukovova 15, Ústí nad Labem (pošta Střekov).

Losování bude přístupné pro zástupce registrovaných volebních stran a médií.

Přehled zaregistrovaných stran bude zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě.


Příjem, potvrzení podání, projednání a registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem-Střekov konané ve dnech 5. a 6. října 2018 zajišťuje:

Registrační úřad

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem (mapa ZDE)

Kontaktní osoby:

Lenka Koštířová 475 273 917 lenka.kostirova@mag-ul.cz kancelář č. 107; 1. patro
Magdalena Lešová 475 273 936 magdalena.lesova@mag-ul.cz kancelář č. 107; 1. patro
Mgr. Hana Štrymplová 475 273 923 hana.strymplova@mag-ul.cz kancelář č. 113; 1. patro

Kandidátní listiny mohou volební strany podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do úterý 31. 7. 2018 následovně:

Pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.
Úterý a čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.
Pátek 8.00 - 13.30 hod.
Úterý 31. 7. 2018 8.00 - 16.00 hod.

HARMONOGRAM ÚKOLŮ A LHŮT

 

Vzory pro účely registrace

Vzor kandidátní listiny

Vzor prohlášení kandidáta

Vzor petice nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů

Vzor prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury

Vzor prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta