Finanční výbor ZMO Střekov

Funkční období 2022 - 2026

Předseda:
Ing. Jaromír Hůla

Členové:
Romana Hieková, Bc. Tomáš Růžička, Ing. Václav Červenka, Ing. Radek Weber


Přehled účasti členů FV na jednání výboru:

Účast na jednání FV


2023

Zápis a usnesení z 7. jednání FV dne 14. 6. 2023

Zápis a usnesení z 6. jednání FV dne 17. 5. 2023

Zápis a usnesení z 5. jednání FV dne 19. 4. 2023

Zápis a usnesení z 4. jednání FV dne 15. 3. 2023

Zápis a usnesení z 3. jednání FV dne 15. 2. 2023

Zápis a usnesení z 2. jednání FV ze dne 11. 1. 2023

2022

Zápis a usnesení z 1. jednání FV ze dne 7. 12. 2022

Zápisy z jednání FV ZMO Střekov v předchozích funkčních období jsou po předchozí domluvě k dispozici na sekretariátu ÚMO Střekov.