Kontrolní výbor ZMO Střekov

Funkční období 2022 - 2026

Předseda:
Petr Vinš

Členové:
Miroslav Schneberger, Zdenka Šnejdrová, Ing. Jakub Přibyl, Mgr. Bc. Pavel Novák


Přehled účasti členů KV na jednání výboru:

Účast na jednání KV


Zápisy a usnesení:

2023

Zápis a usnesení z 5. jednání KV ze dne 24. 4. 2023

Zápis a usnesení ze 4. jednání KV ze dne 27. 3. 2023

Zápis a usnesení ze 3. jednání KV ze dne 15. 2. 2023

Zápis a usnesení z 2. jednání KV ze dne 16. 1. 2023

2022

Zápis a usnesení z 1. jednání KV ze dne 28. 11. 2022

Zápisy z jednání KV ZMO Střekov v předchozích funkčních období jsou po předchozí domluvě k dispozici na sekretariátu ÚMO Střekov.