Hlavní zprávy

Jak se jezdilo za Husáka

09.06.2015

Jak se jezdilo za Husáka

Informace o akci a reportáž....

Cyklistické závody základních škol v MO Střekov

03.06.2015

Cyklistické závody základních škol v MO Střekov

Společně se Základní školou Ústí nad Labem Karla IV. 1024/19 se ÚMO Střekov spolupodílel na pořádání akce pro žáky, která se konala v pátek dne 29. května 2015. Cyklistické závody proběhly na Střekovské cyklostezce od 9:30 hodin. Závodu se zúčastnilo více škol a z každé školy startovala smíšená desetičlenná družstva žáků 5 tříd.

VEŘEJNÁ BESEDA – parkoviště Tolstého

03.06.2015

VEŘEJNÁ BESEDA – parkoviště Tolstého

Dne 20.5.2015 se v objektu bývalých jeslí Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem – Střekov konala beseda s občany MO Střekov, kde byli místostarostou MO Střekov Ing. arch. Jiřím Němečkem informováni o možné úpravě řešení parkování v ulici Tolstého, o základních termínech a nákladech investice.

Střekovský festival

26.05.2015

Střekovský festival "Mezi dvorci"

V sobotu dne 25. května 2015 se na Střekově v Raisově ulici uskutečnil již tradiční festival MEZI DVORCI. Společně se strůjci květnové hudební události Petrem Barančíkem a Janem Plouharem se ÚMO Střekov spolupodílel na pořádání této kulturní akce.

Otvírání řeky

25.05.2015

Otvírání řeky

V pátek 8.5.2015 se konala akce pořádaná Městským obvodem Střekov nazvaná „Otvírání řeky“.

Hudební Církvice 2015

25.05.2015

Hudební Církvice 2015

Církvická kulturní společnost o.s. pořádá během roku 2015 tyto kulturní akce.

Veřejné besedy

15.05.2015

Veřejné besedy

20.5.2015 od 17. hodin - „Vybudování parkoviště v Tolstého ulici“
27.5.2015 od 17. hodin - „Jak se aktivně zapojit do zlepšení života na Střekově“
3.6.2015 od 17. hodin - „Parkování na Novosedlickém náměstí“
17.6.2015 od 17. hodin - „Divoká prasata“

„Vítání občánků“ v Městském obvodě Ústí nad Labem – Střekov.

07.05.2015

„Vítání občánků“ v Městském obvodě Ústí nad Labem – Střekov.

Od 1. 4. 2015 došlo k obnovení slavnostního obřadu „Vítání občánků“ v MO Ústí nad Labem – Střekov.
Tento obřad nabízíme pro děti narozené od 1. 1. 2015. Z legislativních důvodů je však nutné, aby zákonný zástupce dítěte vyplnil přihlášku, kterou je možné zde vytisknout, nebo vyzvednout osobně na podatelně Úřadu Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, přízemí kancelář č. 11, nebo v kanceláři č. 111 v 1. patře. V těchto kancelářích, případně na telefonních číslech 475 273 910 – infocentrum, podatelna a 475 273 911 – pracovnice zajišťující slavnostní obřad „Vítání občánků“, je možné získat i bližší informace.
Vyplněné přihlášky je třeba odevzdat v přízemí ÚMO Střekov, č. dv. 11 – infocentrum, podatelna. Následně pak budou rodiče s dětmi písemně pozváni ke slavnostnímu obřadu.